سؤال‌های متداول


من برنامه‌نویسی/پایتون بلد نیستم، می‌توانم در جلسات شرکت کنم؟

بله!
هرچند اگر شما برنامه‌نویسی به خصوص پایتون کار کرده باشید، جلسات پاگ برای شما مفیدتر خواهد بود ولی در صورتی که پایتون یا برنامه‌نویسی هم بلد نیستید مانعی برای حضور شما وجود ندارد. اما بهتر است که در زمینه‌ی برنامه‌نویسی/پایتون مطالعه کنید تا بهتر بتوانید از جلسات استفاده کنید.


این سایت با چه زبان/فریم‌ورکی نوشته شده؟

این سایت با زبان پایتون و فریم‌ورک Django نوشته شده و بر اساس سایت کرج‌لاگ بوده که تغییرات و بهبودهایی در آن صورت گرفته. کدهای هر دو سایت در گیت‌هاب و با مجوز GPLv2 دردسترس هستند.
مخزن گیت‌هاب کرج‌لاگ
مخزن گیت‌هاب پاگ‌تهران