جلسه ۲۱ مرداد

جلسه گروه کاربران پایتون تهران
در روز پنج شنبه ۲۱ مرداد در پردیس فنی دانشگاه تهران از ساعت ١٣ الی ١۴:٣٠ برگزار شد.


ارائه: مهدی خشنودی - Generator ها در پایتون
کارگاه: محمدرضا کمالی‌فرد - کارگاه پایتون از ابتدا - جلسه اول

در پنج شنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ توسط tarashi
comments powered by Disqus