جلسه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

جلسه گروه کاربران پایتون تهران
در روز پنج شنبه ۱۸ آذر در پردیس فنی دانشگاه تهران از ساعت ١٣ الی ١۴:٣٠ برگزار خواهد شد.
ارائه: مهدی خشنودی - «تفاوت‌های پایتون ۲ و ۳ و نکاتی برای استفاده بهتر از پایتون»

در دوشنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۵ توسط tarashi
comments powered by Disqus