جلسه ۳۰ دی ۱۳۹۵

جلسه گروه کاربران پایتون تهران
در روز پنج شنبه ۳۰ دی در پردیس فنی دانشگاه تهران از ساعت ١٣ الی ١۴:٣٠ برگزار خواهد شد.
ارائه: رضا شالباف زاده << Python Implementations>>
ارائه : علیرضا فریدونی << Scapy >>
این ارائه در رابطه با یک کتابخانه شبکه می‌باشد و با ارائه ScraPy که کتابخانه‌ای در باره data scrapping می باشد متفاوت است.
در صورتی که می‌خواهید در ارائه ScraPy (کتابخانه استخراج داده) شرکت کنید به سایت tehlug.org مراجعه کنید.
ثبت نام رایگان برای حضور در جلسه

در جمعه، ۲۵ دی ۱۳۹۵ توسط reza.shalbaf
comments powered by Disqus