جلسه ۲۱ بهمن

جلسه بعدی گروه کاربران پایتون تهران ۲۱ بهمن برگزار می شود.


ارائه ها:
آقای امیرحسین رجبی با موضوع Topic modeling در پایتون


همچنین در این جلسه ایده ی یک مسابقه آنلاین pvp مطرح شده و مسائل پیاده سازی آن به بحث گذاشته شده
و برای پیاده سازی آن یک گروه تشکیل خواهد شد.


حضور در این جلسه برای همه آزاد و رایگان است.


ثبت نام رایگان برای حضور در جلسه

در سه شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ توسط reza.shalbaf
comments powered by Disqus